MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA AGENDA 21, BRATISLAVA, 10. - 11. APRÍL 2008
- VYBRANÉ PRÍSPEVKY Z KONFERENCIE AGENDA 21

- VYBRANÉ PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE AGENDA 21

VI. KONFERENCIA URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY OBNOVY VIDIEKA - BRATISLAVA - MÁJ 2007