... zopár obrázkov zo susednej Moravy (výsledok projektu obnovy okolia miestneho rybníka, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s moravskými kolegami):