CENTRUM PRE OBNOVU VIDIEKA
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Katedra architektúry
Stavebná fakulta STU Bratislava