Európska komisia

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo školstva SR

Združenie miest a obcí SR

Bratislavský samosprávny kraj